ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ